PERMULAAN 2013

PERMULAAN 2013
Suasana bilik Seni SAKTI 2013
"There are no shortcuts to success and failure is sometimes part and parcel of such an undertaking"


Tuesday, October 25, 2011

RUANG DALAM SENI CATAN


Dalam fizik, masa dan ruang dianggap asas (cth. mereka tak boleh ditakrifkan dalam istilah lain). Demikian hanya takrifan kemungkinan ini suatu operasi masa yang ditakrifkan oleh proses ukuran dan oleh unityang terpilih. Ruang menjadi perhatian banyak ahli falsafah dan cendekiawan sepanjang sejarah manusia. Istilah ini digunakan dengan bezanya dalam berbagai bidang kajian, seperti falsafah, matematik, astronomi dan psikologipengukuran. Ilmu sendiri menganggap bahawa ruang adalah suatu kesatuan asas, iaitu suatu kesatuan yang tidak dapat ditakrifkan oleh kesatuan yang lain. Konsep ruang dalam seni catan terbahagi kepada tiga iaitu ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang.  sehingga sukar untuk memberikan suatu makna sejagat yang jelas tanpa pendekatan yang lebih sesuai. Terdapat pula percanggahan tentang adakah ruang itu sendiri dapat diukur atau merupakan sebahagian dari sistem

Kaedah Menghasilkan Ruang dalam Catan
a. Perbezaan saiz dan jarak objek
Objek yang paling dekat akan kelihatan besar daripada objek yang jauh. Perbezaan saiz objek akan memberi impak ilusi ruang 

b. Perbezaan nilai warna
Warna secara langsung memberi impak ilusi ruang bagi karya-karya dua dan tiga dimensi. Warna panas dan berkontra akan kelihatan dekat atau timbul daripada permukaan hasil karya. warna sejuk atau samar-samar lazimnya kelihatan jauh dan tenggelam ke latar catan. 

c. Keletakan objek menegak dan bertindih
Objek yang tidak tertutup akan kelihatan seperti di hadapan berbanding dengan objek yang tertutup atau bertindih dengan objek yang di hadapan. Perbezaan saiz objek juga akan mewujudkan ilusi ruang yang amat berkesan sekiranya menggunakan teknik tindihan atau keletakan objek yang menegak.

Pelajar menghasilkan projek Ruang dalam Seni Catan secara individu. Mereka telah dibekalkan media cat tempera. kertas lukisan, berus dan peralatan mewarna. 
Selamat berkarya!