PERMULAAN 2013

PERMULAAN 2013
Suasana bilik Seni SAKTI 2013
"There are no shortcuts to success and failure is sometimes part and parcel of such an undertaking"


Friday, April 15, 2011

Aplikasi Ruang dalam Seni Arca Pra PMR Mutiara

Ruang dan arca mempunyai hubungan yang sangat rapat. Ruang yang diwujudkan pada arca akan menentukan sifat arca yang hendak digubah. Penempatan arca dengan situasi ruang yang bersesuaian akan memberi kesan kepada mesej dan konsep. Guru telah menjelaskan konsep irama dan pergerakan dalam penghasilan idea Arca mengikut kumpulan masing-masing. Tahniah atas kerjasama dan kesungguhan semua pelajar kelas Pra PMR Mutiara kerana berjaya menghasilkan artifak yang menarik.
Olahan Unsur Bentuk Menghasilkan Irama dan Pergerakan
Objek atau elemen seni yang disusun menghala ke arah tertentu akan menghasilkan irama dan pergerakan. Susunan bentuk dalam pelbagai saiz, ketinggian, gaya gerakan dan keadaan objek yang dilengkung atau tidak lurus juga akan menghasilkan konsep pergerakan.  
Sesi Apresiasi Seni: Setiap kumpulan memperjelaskan projek masing-masingSetiap kumpulan dikehendaki menghasilkan artifak dan folio

Definisi Irama dan Pergerakan
Unsur irama dan pergerakan (Rythm) dalam seni visual merupakan suatu prinsip reka bentuk. Pergerakan ialah keadaan objek yang bergerak, bergegar,bergoyang,bersinar dan berayun. Irama pula ialah satu kesan ilusi yang wujud daripada perulangan susunan satu atau lebih objek secara berterusan untuk menimbulkan harmoni. Objek yang tersusun itu adalah objek utama dan berbeza dengan latar.
Hasil artifak setiap kumpulan sebelum sesi Kritikan Seni

Thursday, April 7, 2011

Apresiasi SAKTI'S WALK Tingkatan PMR Baiduri 7 April 2011

Sesi apresiasi dijalankan pada minggu kedua pembelajaran dan pengajaran. Pembentangan hasil artifak mengikut kumpulan masing-masing di bawah penyeliaan guru. Pemilihan lokasi luar iaitu gazebo luar bilik seni sedikit sebanyak memberi ruang santai pada semua pelajar.
Sesi Apresiasi Seni berjalan di luar bilik seni

Pemilihan Artifak Terbaik mengikut undian

Pembentangan ikut kumpulan masiing-masing

Soal jawab antara dua hala

Intipati pembentangan mengikut kriteria berikut:
i. Tema dan konsep Ruang dalam atrifak
ii. Masalah dan penyelesaian kerja secara berkumpulan
iii. Sesi kesimpulan oleh guru
Artifak Terbaik PMR Baiduri

Artifak tempat kedua

Artifak tempat ketiga

hasil setiap kumpulan dipamerkan ikut kedudukan undian

Pembelajaran dan Pengajaran berakhir mengikut jadual.

Wednesday, April 6, 2011

Projek Ruang Terbuka dan Ruang Tertutup

Unsur Seni - Ruang

A. Pengenalan
Ruang ialah jarak di antara objek yang wujud di dalam alam nyata dan juga dalam karya seni visual. Objek yang berada di hadapan kelihatan lebih jelas dan besar berbanding dengan objek sama saiz yang berada di bahagian belakang.
Contoh ruang yang wujud dalam karya seni visual digambarkan melalui kekuatan gubahan warna, jalinan, rupa dan bentuk.
B. Jenis-jenis Ruang
1.Ruang Fizikal
Ruang fizikal merupakan ruang yang terdapat di persekitaran.
Ruang fizikal boleh dibahagikan kepada 2 iaitu,
a. Ruang terbuka – suatu kawasan lapang dan luas.
b. Ruang tertutup – suatu kawasan yang sempit dan terhad.

Hasil Artifak Projek Ruang Tertutup Tingkatan 2 Nilam

Kumpulan Pelajar Tingkatan 2 Baiduri2.Ruang Ilusi· Dalam konteks ini, ruang dapat diterjemahkan mengikut 3 peringkat berdasarkan
penggunaannya dalam karya seni visual seperti lukisan, catan dan rekaan grafik.
· 3 peringkat ruang tersebut ialah ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata.
a. Ruang Dalam· Ruang dalam ialah perhubungan kesan penggunaan perspektif warna, perubahan saiz dan
bentuk dalam hasil karya seni seperti lukisan dan catan.
· Kajian nilai ton warna dan perubahan saiz berikut memperlihatkan kesan ilusi ruang
bergerak sama ada ke luar atau ke dalam mengikut arah cahaya yang diwujudkan melalui
nilai ton warna.
b. Ruang Cetek· Ruang cetek merupakan ruang yang wujud dalam lingkungan yang terbatas sama ada dari
dinding ke dinding atau ruang kedalamannya yang terhad.
c. Ruang Rata
· Ruang rata terhasil dalam karya, terutama catan apabila dilukis atau diolah elemen-elemen
gambaran pada satah yang sama.
· Ia memperlihatkan suasana rata dan sama pada suatu garisan ufuk.

C. Perkaitan Ruang dan Perspektif
Perubahan saiz, jarak dan warna objek alam akan berlaku apabila objek tersebut dilihat dari jarak jauh. Dalam konteks seni, proses tersebut dinamakan perspektif. Perubahan nilai ton warna akan mewujudkan ruang kedalaman atau kecetekan sesuatu ruang mengikut ketentuan pelukis. Dalam karya 2D, garisan grid digunakan untuk menimbulkan ruang dan ilusi 3D.
Hasil Artifak Ruang Terbuka Tingkatan 1 Nilam


Sesi Apresiasi Karya Ruang mengikut kumpulan

Apresiasi Karya oleh Tingkatan 1 Nilam

Ck Amane Nina Zainuddin
bukanputeri@yahoo.com