PERMULAAN 2013

PERMULAAN 2013
Suasana bilik Seni SAKTI 2013
"There are no shortcuts to success and failure is sometimes part and parcel of such an undertaking"


Tuesday, January 8, 2013

Aku, Seni & SAKTI Kembali Menjarah (GARISAN)


TAJUK: GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA.
              (Rujuk akitiviti RP Seni Visual Tingkatan 2)

OBJEKTIF:
I. Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif)
II. Menghasilkan pelbagai jenis garisan dan teknik. (Psikomotor)
III. Memahami pelbagai jenis garisan seperti  garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus,
      melalui teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna dsb. (Afektif)

AKTIVITI:
I. Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai 
    media dan teknik yang berbeza.
II. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada))
KBKK :Klasifikasi dan banding beza.
TKP     :Kinestatik, Interpersonal dan naturails.
ABM   : Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik

NILAI MURNI:Yakin pada usaha sendiri.