PERMULAAN 2013

PERMULAAN 2013
Suasana bilik Seni SAKTI 2013
"There are no shortcuts to success and failure is sometimes part and parcel of such an undertaking"


Wednesday, January 19, 2011

2011 TAHUN KREATIVITI DAN INOVASI
Tahun Kreativiti dan Inovasi telah disebut oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib b. Razak dalam ucapannya di Laman Web 1 Malaysia. Antara petikan ucapan tersebut, menyatakan
" Sungguh pantas kita kini telah pun menghampiri akhir dekad ini dan permulaan satu dekad yang baharu. Sejak 2000 lagi, kita telah melihat kemunculan produk yang amat inovatif seperti iPhone, Blackberry, Twitter, Facebook, dan You Tube. Kita juga telah menyaksikan kebangkitan Google yang tiada noktahnya, menukar cara kita menggunakan media dan berkomunikasi antara satu dengan lain. Dekad yang datang ini ternyata tidak kurang menariknya. Negara-negara yang menyenangi inovasi, seperti Jepun, Finland dan Amerika Syarikat, hasilnya berjaya membangunkan ekonomi yang lebih maju. Inovasi mewujudkan pekerjaan dan menggalakkan daya saing negara, Oleh sebab itulah, kita juga mesti menghasilkan impak yang kreatif dalam ekonomi global yang berdaya saing. Janganlah kita membiarkan diri kita ketinggalan di belakang. "

Laporan Bank Dunia pada tahun 1999 menyatakan industri kreatif mencatat pertumbuhan yang memberangsangkan iaitu sebanyak US30 2000 billion iaitu mewakili 7.3 peratus daripada ekonomi dunia. Terdapat 15 sektor yang tergolong dalam industri kreatif iaitu (Howkins, 2002);
i. Periklanan (advertising)
ii. Senibina (architecture)
iii. Seni (art)
iv. Kraf
v. Reka bentuk (design)
vi. Fesyen
vii. Filem
viii. Muzik
ix. Seni Persembahan (perfoming Arts)
x. Penerbitan (Publishing)
xi. Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)
xii. Perisian (software)
xiii. Pepatung dan Permaianan
xiv. Televisyen dan radio
xv. Permainan Video (Video games)

Petikan daripada kertas kerja bertajuk " KREATIVITI, INVENSYEN DAN INOVASI: SUATU CADANGAN MATAPELAJARAN PADA PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH" oleh tenaga kerja di Universiti Teknologi Malaysia, di http://www.scribd.com/doc/9530697/Jurnal-Kreativiti-Invensyen-Inovasi

Dalam sukatan Seni Visual STPM, ada satu bab yang membincangkan PERANAN SENI VISUAL DARI ASPEK PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI. Salah satu peranan Seni Visual dari aspek psikologi ialah memperkembangkan kreativiti kanak-kanak dan seterusnya individu pekerja/pemikir di negara ini.


Dipetik dari http://cikgusenismkbk.blogspot.com.my

No comments: