PERMULAAN 2013

PERMULAAN 2013
Suasana bilik Seni SAKTI 2013
"There are no shortcuts to success and failure is sometimes part and parcel of such an undertaking"


Tuesday, February 8, 2011

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Aras 1 : Guru menjelaskan definisi rupa, jenis-jenis rupa dan kaedah olahan rupa di hadapan kelas.

                                                                  
PENDIDIKAN SENI VISUAL    
ASAS PMR (TINGKATAN 1)            
RUPA                                                            
SKOP: Kajian Rupa Geometri dan Rupa Organik
Di akhir pembelajaran pelajar dapat maklumat:
      1.Rangka sesuatu struktur pada subjek akan menghasilkan rupa.
      2.Mengetahui definisi Rupa, kajian Rupa Geometri dan Rupa Organik.
ARAS 1 
- Mengetahui bahawa rupa adalah hasil dari penghujung sesuatu garisan yang bertemu dengan titik permulaannya.
- Mengklasfikasi jenis Rupa iaitu:
  v  Rupa Geometri: bulat,segiempat,segitiga
  v  Rupa Organik: rupa siput,rupa bunga
ARAS 2 
- Pengetahuan awal sebelum melukis ialah: 
i.Rupa boleh diperkembangkan untuk mendapatkan 
rupa yang lain dengan cara:
  v  Tindanan
  v  Pengurangan
  v  Penambahan
ii.Ulangan Rupa di atas sesuatu permukaan akan
menghasilkan corak.
ii.Alat dan keperluan melukis.
ARAS 3 – Pelajar menghasilkan motif corak geometri.1.Guru menjelaskan definisi Rupa dihadapan kelas dan meminta pelajar menyalin nota ringkas.
2. Pelajar menghasilkan corak mengikut kaedah olahan rupa.
3. Pelajar mengklasfikasi subjek dari buatan manusia dan alam sekitar yang menunjukkan jenis-jenis Rupa.
4.Guru menunjukkan contoh terbaik, sederhana dan lemah dihadapan kelas.
Meningkatkan daya kreativiti, disiplin serta kemahiran
1. Kesediaan Belajar
2. Pengamatan
 Buku Sumber Guru, alat tulis dan kertas edaran.

No comments: